Phần mềm chấm công và thiết bị máy chấm công

Phần mềm chấm công tính lương  kết nối với máy chấm công  giải pháp tính công – tính lương vượt trội,giúp cửa hàng/doanh nghiệp nâng cao hệ thống quản lí, tính chuyên nghiệp. Với nhiều tính năng ưu việt như lưu trữ các thông tin của nhân viên, chấm công, hệ thống báo cáo, kiểm tra, phần mềm chấm công giúp rút ngắn các giai đoạn làm việc nhưng vẫn đảm bảo nhân sự làm việc hiệu quả, từ đó giúp giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp khi thuê nhân sự.

Phần mềm chấm công có sẵn các from tính lương mẫu bạn chỉ cần mất 5 phút để nhập liệu còn mọi việc cứ để phần mềm chấm công lo.

Hỗ trợ đổ dữ liệu từ excel và ngược lại có thể xuất ra Excel lưu lại trong thư mục quản lý của bạn.